UAFinance

Главная » 2009 » Май » 28 » Страховий ринок
Страховий ринок
Як такий ринок являє собою систему економічних відносин, що виникають у процесі купівлі-продажу товарів, в рамках якого формується попит, пропозиція і ціна на них. Будь-який ринок товарів та послуг підпорядкований дії двох об'єктивно існуючих економічних законів - закону вартості і закону попиту та пропозиції.

З урахуванням цього страховий ринок можна розглядати як систему специфічних економічних відносин, що виникають з приводу купівлі-продажу особливого товару «страхове покриття», необхідність якого безпосередньо відчувається в процесі задоволення суспільних потреб у страховому захисті.

Такий страховий ринок об'єктивно виникає лише на певному рівні розвитку попиту на страховий захист і наявності множинності страховиків (страхових підприємств), які пропонують досить великий перелік видів страхового покриття (видів страхування), які відповідають конкретним потребам досить великої кількості юридичних та фізичних осіб і відповідають за своєю вартості їх купівельної спроможності, тобто реальному наявності у них щодо вільних грошових коштів, які можуть бути використані на придбання страхового захисту їх майнових інтересів.

Ось чому не можна говорити про страховому ринку лише як про місце, де можуть зустрітися продавець і покупець, тим більше що покупець найчастіше не може принести з собою об'єкт, що потребує страхового покриття, а продавець не може показати свій «товар» в силу його специфіки. Тому страховий ринок слід розуміти як сукупність продавців, покупців, тих, хто опосредует їх взаємини з приводу купівлі-продажу цього особливого товару, і самі механізми здійснення таких операцій.

Як і всякий інший ринок, ринок страхування включає:

- Продавців - спеціалізуються на наданні страхових послуг юридичні особи - страхові компанії - страховики;

- Покупців - юридичні та фізичні особи - громадяни, підприємці, підприємства та організації, державні організації та установи - страхувальники;

- Посередників - юридичні та фізичні особи, що забезпечують взаємний вибір покупця і продавця та відповідної страхової послуги - страхові брокери та страхові агенти.

Усі вони головні дійові особи, але ними не вичерпується вся сукупність структур, організацій та суб'єктів, що беруть участь або зацікавлених у здійсненні страхування, які в своїй спільності становлять єдину інфраструктуру страхового ринку, розглядається як система установ і організацій, що забезпечують вільний рух страхових товарів і послуг на ринку.

Посередниками у страховій сфері виступають страхові агенти та страхові брокери. Особливу значимість для страхового ринку такого роду професійним послуг надає саме наявність великої кількості страхових компаній, а також великої кількості потенційних страхувальників, що не мають до того ж достатніх навичок, навичок і знань, щоб самостійно орієнтуватися на страховому ринку.

Категория: Страхование | Просмотров: 3117 |