UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 6 » Система оподаткування
Система оподаткування
Загальновстановленими система оподаткування поширюється рівною мірою на всі комерційні підприємства, будь воно велике, середнє чи мале.

Під податком розуміється обов'язковий, індивідуально безоплатний платіж, що стягується з організацій і фізичних осіб у формі відчуження приналежних їм на праві власності, господарського відання або оперативного управління грошових коштів з метою фінансового забезпечення діяльності держави і (або) муніципальних утворень.

Під збором розуміється обов'язковий внесок, що стягується з організацій і фізичних осіб, сплата якого є однією з умов здійснення в відношенні платників зборів державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами і посадовими особами юридично значимих дій, включаючи надання певних прав чи видачу дозволів (ліцензій ).

Порядок оподаткування підприємств регламентується наступної нормативно-правовою базою:

- Законодавство Російської Федерації про податки та збори, яке складається з Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) та прийнятих відповідно до нього федеральних законів про податки та збори.

- Законодавство суб'єктів Російської Федерації про податки та збори, що складається із законів та інших нормативних правових актів про податки та збори суб'єктів Російської Федерації, прийнятих відповідно до НК РФ.

- Нормативні правові акти органів місцевого самоврядування про місцеві податки та збори, прийняті представницьким органом місцевого самоврядування відповідно до НК РФ.

Платниками податків та платниками зборів визнаються організації та фізичні особи, на яких відповідно до НК РФ покладено обов'язок сплачувати податки і (або) збори.

З метою проведення податкового контролю підприємства - платники податків підлягають постановці на облік в податкових органах відповідно за місцем свого знаходження і місцем знаходження його відокремлених підрозділів.

Відповідно до частини першої НК РФ загальноприйнята система оподаткування в нашій країні представлена трьома рівнями:

- Федеральні податки та збори;
- Регіональні податки та збори;
- Місцеві податки і збори.

Федеральні податки і збори обов'язкові до сплати на всій території Російської Федерації, а регіональні та місцеві податки і збори вводяться в дію відповідно законами суб'єктів РФ і обов'язкові до сплати на території відповідних суб'єктів Російської Федерації.

До федеральних податків і зборів належать:

- Податок на додану вартість;
- Акцизи;
- Податок на прибуток організацій;
- Податок на доходи фізичних осіб;
- Єдиний соціальний податок;
- Госсударственная мито;
- Мито і митні збори;
- Податок на користування надрами;
- Податок на відтворення мінерально-сировинної бази;
- Податок на додатковий прибуток від видобутку вуглеводнів;
- Збір за право користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами;
- Лісовий податок;
- Водний податок;
- Екологічний податок;
- Федеральні ліцензійні збори.

До регіональних податків і зборів належать:

- Податок на майно організацій;
- Податок на нерухомість;
- Дорожній податок;
- Транспортний податок;
- Податок з продажу;
- Податок на гральний бізнес;
- Регіональні ліцензійні збори.

До місцевих податків і зборів належать:

- Земельний податок;
- Податок на майно фізичних осіб;
- Податок на рекламу;
- Податок на успадкування або дарування;
- Місцеві ліцензійні збори.

Категория: Предпринимателю | Просмотров: 2008 |