UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 12 » Джерела фінансування проекту
Джерела фінансування проекту
Є три основних знайти гроші для власного бізнесу: пошук інвестора, пошук кредитора, пошук партнера

Партнер - це той, хто повністю розділить з Вами всі комерційні ризики і відповідальність за отримання майбутніх прибутків. Йому повинна подобатися Ваша бізнес-ідея, і він має намір безпосередньо впливати на способи її реалізації.

Кредитор - готовий взяти на себе найменшу кількість ризиків Вашого бізнесу, саме тому його в найменшою мірою цікавить Ваша бізнес-ідея, але найбільшою мірою цікавить, яке майно ви надасте йому за договором застави (або чиї гарантійні зобов'язання), яке він продасть у випадку неповернення кредиту або відсотків по ньому.

Інвестор - готовий взяти на себе більшу кількість ризиків Вашого бізнесу, його всерйоз цікавлять Ваші бізнес-ідеї і пропоновані методи їх реалізації, але ще більше його цікавить термін окупності інвестицій і можливість виходу з проекту без фінансових втрат для нього самого. То есть, вступаючи в проект, він одразу планує вихід з цього проекту з кількістю грошей, більшим, ніж він вклав.

У реальному житті немає чіткої межі між цими поняттями, не випадково і кредиторів та інвесторів часто називають партнерами.

Необхідно детально розглянути схему фінансування проекту з урахуванням різних джерел залучення коштів. Для початку треба провести розрахунок коштів, необхідних в кожний період для реалізації проекту, і проаналізувати можливість покриття цих витрат за рахунок власних (акціонерних) коштів.

Схеми фінансування, що застосовуються при здійсненні проектів, що передбачають покриття початкових капітальних вкладень за рахунок власних джерел і (або) довгострокових кредитів, а вкладень в оборотний капітал - за рахунок короткострокових кредитів. При цьому має дотримуватися раціональне співвідношення між довгостроковою заборгованістю і власним (акціонерним) капіталом: чим вище частка акціонерного капіталу, тим нижче доход на одну акцію. З іншого боку, чим вище частка позикових коштів, тим більша сума виплачених відсотків.

Фінансування інвестиційних проектів здійснюється з двох основних джерел - за рахунок власних (акціонерних) і позикових коштів. Додатковими джерелами коштів виступають короткострокові зобов'язання за рахунками, що підлягають оплаті (поточні пасиви). Власні джерела фінансування - акціонерний капітал (внески учасників-засновників підприємства) в різних формах.

Категория: Инвестирование | Просмотров: 1610 |