UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 17 » Дохід пайовика
Дохід пайовика
Дохід пайовика складається з приросту вартості його паїв. Вартість паїв з часом може як збільшуватися, так і зменшуватися, оскільки змінюється ринкова вартість цінних паперів у складі майна фонду. Саме тому, як зазначено вище, власники інвестиційних паїв несуть ризик збитків, пов'язаних зі зміною вартості паїв. Прибутковість фонду не гарантується ні державою, ні керуючою компанією. Управляюча компанія також не має права надавати будь-які гарантії, обіцянки і припущення про майбутню ефективності і прибутковості її інвестиційної діяльності.

Власникам паїв ніякі доходи у вигляді відсотків або дивідендів не нараховуються та не сплачуються. Пайовики отримує дохід тільки при зворотнього продажу своїх паїв керуючої компанії (звичайно, якщо вартість паїв виросла і покрила всі витрати пайовики).

Розрахункова вартість паю відкритого пайового фонду визначається і публікується керуючою компанією щодня. Розрахункова вартість паю інтервального пайового фонду визначається керуючою компанією щомісяця.

Вартість паю визначається виходячи з поточної вартості чистих активів (ВЧА) фонду шляхом ділення ВЧА на кількість виданих паїв.

Вартість чистих активів - це різниця між активами та пасивами фонду. Активи фонду - це майно (цінні папери, депозити, грошові кошти, дебіторська заборгованість тощо), а пасиви - кредиторська заборгованість і резерви майбутніх витрат і платежів.

Якщо ринкова вартість цінних паперів у складі активів фонду зростає, то зростає і вартість паю, і навпаки, якщо ринкова вартість цінних паперів у складі активів фонду падає, то падає і вартість паю.

Вартість чистих активів фонду змінюється і за рахунок купівлі або продажу паїв пайовиками, однак це не впливає на ціну паю (так як змінюється кількість паїв фонду).

Категория: Инвестирование | Просмотров: 1682 |