UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 17 » Інвестиційний клімат
Інвестиційний клімат
Інвестиційна сфера вимагає створення певних умов для успішного здійснення інвестиційного процесу.
Сукупність політичних і економічних умов, які формуються в країні для вкладень тимчасово вільних грошових коштів з метою отримання доходу в майбутньому, називається інвестиційним кліматом.
Фактори, що впливають на інвестиційний клімат:
а) Макроекономічні (динаміка ВВП, рівень інфляції та відсоткових ставок, частка заощаджень у ВВП).
б) Норматівноправовие (якість і стабільність законодавчої бази, відповідність федерального та регіонального законодавства, політика центральних та місцевої влади, захист прав власності, захист інтересів інвесторів, рівень монополізації в економіці, відкритість економіки, рівень дотримання законності та правопорядку, адміністративні бар'єри входу на інвестиційний ринок , рівень корпоративного управління).
в) Оподаткування (якість податкової системи та рівень податкового тягаря).
г) Інформаційне забезпечення (формування системи інформаційного забезпечення, повнота і доступність інформації про інвестиційні можливості в країні в цілому, про компанії зокрема, актуальність інформації, довіра до джерела інформації, проведення рекламноінформаціонних кампаній у ЗМІ, організація інвестиційних виставок, презентацій, семінарів, інвестиційних місій).
д) Непередбачуваність, непрозорість країни для інвесторів (непрозорість країни для інвесторів розуміється як відсутність чітких, одягненого в формальні процедури загальноприйнятих правил ведення діяльності на світових і національних ринках капіталу). Кількісна оцінка непрозорості розроблена відомою аудиторською компанією Price Waterhouse Coopers. Оцінка проводиться за такими критеріями як непрозорість законодавчої бази, системи економіки і фінансової політики, стандартів бухобліку та відносин в бізнесі. За кожним критерієм країні присвоюється певна кількість балів (від 0 до 150) і виводиться Середньоарифметична величина, що називається індексом непрозорості (opacity index). Наша країна опинилася на 34 місці з 35 оцінених країн за рівнем непрозорості, і відповідно інвестиційні втрати від непередбачуваності для Росії в 1999р. склали 10млрд. дол
е) заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями міжнародним економічним і фінансовим організаціям. Даний фактор відіграє важливу роль у характеристиці інвестиційного клімату в країні. Найбільш повно відображається в так званому "показнику платоспроможності", що визначається відомим діловим журналом Euromoney. Інтегральний показник платоспроможності країни включає дев'ять складових: політичний ризик, економічні перспективи, показник зовнішньої заборгованості, борг у зв'язку з дефолтом або реструктуризацією боргу, кредитний рейтинг, доступ до банківських ресурсів, доступ до короткострокових фінансових ресурсів, доступ на ринки капіталів, доступ до форфейтінговим послуг . Максимальна підсумкова оцінка для країни 100 балів. Рейтинг платоспроможності Росії в 1999 році оцінювався в 23,02 бали (для порівняння, аналогічний показник США склав 94,51 бали).
Зазначені чинники можуть надавати як стимулююча так і гальмуюча вплив на інвестиційну діяльність. Так, скорочення реального обсягу ВВП позначається на промисловому виробництві, викликає, як правило, його спад, нестабільний стан економіки в країні в цілому і внаслідок цього зниження інвестиційної активності.
Високий рівень інфляції негативно впливає на інвестиційні можливості підприємств, тому що відбувається знецінення амортизації, зростання реальної ставки оподаткування прибутку. Інфляція призводить також до необхідності збільшення заробітної плати працівникам і до зростання потреб в обігових фондах. В результаті звужуються можливості інвестування за рахунок власних коштів підприємств.
Високі процентні і податкові ставки погіршують умови інвестування в реальний сектор.
Інвестиційна діяльність активно розвивається в умовах зростання ВВП, низького рівня інфляції, низьких процентних ставок і збільшення заощаджень населення.
В останні роки в нашій країні намітилися тенденції до поліпшення інвестиційного клімату досягнута політична стабільність, відбувається зростання ВВП і промислового виробництва, знизився рівень інфляції, прийнято ряд законодавчих актів, що забезпечують активізацію інвестиційного процесу, проведена податкова реформа та ін Все це привело до істотного збільшення обема інвестицій в Росії в 2000 році.
Категория: Инвестирование | Просмотров: 3452 |