UAFinance

Главная » 2009 » Июнь » 24 » При складанні бізнес-плану
При складанні бізнес-плану
При складанні бізнес-плану можна і потрібно керуватися вимогами, що пред'являються Федеральним Фондом підтримки малого підприємництва та UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) - міжнародною організацією, яка займається виробленням стратегії економічного розвитку країн з перехідною економікою. Згідно з цими вимогами ваш бізнес-план має складатися з таких розділів:

* Резюме (оглядовий розділ). Це, безсумнівно, сама головна частина вашого бізнес-плану. Може і повинен сприйматися як окремий документ. Тому саме в резюме повинно міститися грамотне і досить повний опис самої суті проекту. Цей розділ читається усіма інвесторами, тому що саме в ньому містяться відповіді на всі їхні запитання: який повинен бути розмір кредиту, які можливі терміни погашення, які гарантії надаються. Подальші пункти бізнес-плану є, по суті, розгорнутими поясненнями і доказами фактів, викладених в резюме. Якщо ви хочете залучити до проекту іноземних інвесторів, то резюме має бути складено також і англійською мовою.
* Опис підприємства. У цьому пункті бізнес-плану необхідно охарактеризувати підприємство. Для цього описуються цілі і завдання проекту, фінансово-економічні характеристики діяльності, система управління та кадровий склад, галузь економіки та місце в ній вашого підприємства, можливості реклами, використовувані ноу-хау, партнерські зв'язки, географія проекту. Тут же вказується організаційно-правова форма, значимість кожного з співвласників у створенні та управлінні підприємством.
* Опис продукції (послуг). При складанні бізнес-плану описується наіподробнейшім чином вироблена підприємством продукція або послуга. Необхідно вказати найменування продукції, її відмітні риси, конкурентоспроможність, ступінь готовності до виробництва, безпека, екологічність, а також концепцію ціноутворення. При цьому також важливо описати, яким чином буде здійснюватися контроль якості продукції, можливості по обслуговуванню (як гарантійному, так і післягарантійного), а також необхідні для роботи ліцензійні угоди і патенти.
Для наочності також додається екземпляр вашої продукції (або ж фотографії, креслення).
* Аналіз ринку. У цьому розділі бізнес-плану описуються проведені маркетингові дослідження, що стосуються ринку збуту продукції вашого підприємства. При складанні бізнес-плану необхідно переконати потенційного інвестора в тому, що ваша продукція має відмінні від конкурентної властивості, що гарантують наявність ринку збуту. Тому варто описати стратегію залучення покупців (рекламні акції, роздача зразків продукції), цінову політику (з огляду на динаміку цін за попередні п'ять років) і передбачуваний звідси обсяг збуту. Крім того, обов'язково повинні розглядатися основні конкуренти, переваги та недоліки їх продукції чи послуг (а цього в Кіровограді, та й в іншому на всій Україні хоч греблю гати, особливо якщо говорити про якість послуг і продукції Кіровограда ......), процентне співвідношення присутності на ринку, можливі дії у відповідь на вихід вашого підприємства.
* Виробничий план. При складанні цієї частини бізнес-плану ви повинні наіподробнейшім чином описати шлях, яким підприємство буде виробляти та реалізовувати продукцію. Необхідно врахувати всі виробничі витрати і вписати процес виробництва в календарний план. До числа витрат входять рівень витрат на утримання персоналу плюс витрати на саме виробництво (сировина, купівля чи оренда приміщень, обладнання, комунальні послуги тощо). А також тут необхідно розглянути доступність всього цього: враховується як можливість своєчасних поставок сировини, обладнання та іншого для готовність запуску і подальшої роботи підприємства, так і наявність всього необхідного персоналу з відповідним рівнем підготовки з наданням їм відповідних умов праці та рівнем оплати.
* План збуту. Ця складова бізнес-плану повинна відображати всі фактори, що впливають на реалізацію продукції. Необхідно описати основні принципи ціноутворення в залежності від рівня попиту, витрат на виробництво і реалізацію продукту, цін на відповідну продукцію конкурентів, іміджу вашого підприємства. Дати характеристику потенційному покупцеві вашої продукції (послуг). Крім того, важливо врахувати чинники, здатні вплинути на збут - сезонні зміни попиту, знижки (як для оптових, так і для роздрібних покупців), умови оплати (наприклад, можливість придбання в кредит) і так далі.
* Фінансовий план. Даний розділ бізнес-плану передбачає опис основних пунктів фінансових даних: витрат підготовчого і основних періодів, розрахунків фінансових надходжень від проекту, розрахунків податкових платежів, фінансових прогнозів. Тобто іншими словами, за основу фінансового плану береться звітність по витратах і доходах, план руху грошових коштів і баланс підприємства (фінансове становище на конкретний момент часу).
Для залучення інвестицій, то в цьому розділі бізнес-плану також повинна бути детально відображена така інформація: терміни окупності, індекси прибутковості, а також розкрити питання про рівень відповідальності позичальників, системи гарантій щодо своєчасних виплат, графік цих виплат та інші.
* Аналіз чутливості проекту. Складова бізнес-плану, в якій розраховується стійкість проекту до можливих зовнішніх економічних змін (інфляція, несвоєчасні виплати споживачів), і внутрішнім (зміна ціни продукції, обсягу збуту). А також визначається межа беззбитковості, тобто той рівень, на якому підприємство буде мати нульовий дохід.
• Екологічна і нормативна інформація. У бізнес-плані також необхідно описати екологічний аспект проекту і набір нормативних документів (із зазначенням термінів їх отримання), що дозволяють виробництво.
* Програми. Даний розділ існує в бізнес-плані для такого, щоб розвантажити основні пункти від розрахунків, таблиць, графіків, правових документів і так далі.

Категория: Бизнес план | Просмотров: 1962 |