UAFinance

Главная » 2009 » Июль » 6 » Розгорнутий бізнес-план інвестиційного проекту
Розгорнутий бізнес-план інвестиційного проекту
Результатом перед інвестиційних досліджень є розгорнутий бізнес-план інвестиційного проекту. У самому загальному сенсі під бізнес-планом розуміється документ, що містить в структурованому вигляді всю інформацію про проект, необхідну для його здійснення.

Сьогодні потреба в бізнес-плані чітко простежується при вирішенні багатьох актуальних завдань, таких, як: підготовка заявок існуючих і знову створюваних фірм на отримання кредитів у комерційних банках; обгрунтування пропозицій з приватизації державних підприємств; розробка проектів створення приватних фірм; вибір видів, напрямків і способів здійснення комерційних операцій діючими підприємствами; складання проспектів емісії цінних паперів і т.п.

Особлива сфера застосування бізнес-планів - залучення потенційних інвесторів як вітчизняних, так і іноземних. Починати переговори про отримання інвестицій без бізнес-плану (а він є звичним для зарубіжних партнерів) неможливо, не ризикуючи відразу ж породити сумніви в компетентності і серйозності своїх намірів.

Бізнес-план являє собою документ, в якому описані основні аспекти майбутнього комерційного заходу (підприємства), що аналізує проблеми, з якими може зіткнутися фірма, а також визначає способи вирішення цих проблем. Бізнес-план допомагає підприємцям і фінансистам краще вивчити ємність і перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати з виготовлення продукції і порівняти їх з можливими цінами реалізації, щоб визначити потенційну прибутковість задуманого справи.

Правильно складений бізнес-план зрештою відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи окупляться усі витрати сил і засобів. Він допомагає передбачити майбутні труднощі і зрозуміти, як їх подолати. Адресується бізнес-план банкірам та інвесторам, кошти яких підприємець збирається залучити в рамках реалізації проекту, а також співробітникам підприємства, що мають потребу в чіткому визначенні своїх завдань і перспектив, нарешті, самому підприємцеві і менеджерам, які бажають ретельно проаналізувати власні ідеї, перевірити їх на розумність і реалістичність. У міжнародній практиці вважається, що без бізнес-плану взагалі не можна братися за виробничу і комерційну діяльність.

Складання бізнес-плану вимагає особистої участі керівника фірми чи підприємця, що збирається відкрити свою справу. Багато зарубіжних банки та інвестиційні фірми відмовляються розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план з початку і до кінця був підготовлений консультантом з боку, а керівником лише підписаний. Це не означає, звичайно, що треба відмовлятися від послуг консультантів, навпаки, залучення експертів необхідно і дуже вітається потенційними інвесторами. Але, включаючи в цю роботу особисто, можна моделювати свою майбутню діяльність, перевіряючи доцільність самого задуму.

Відповідно до рекомендацій ЮНІДО (ЮНІДО - структурний підрозділ Організації Об'єднаних Націй, завданням якого є сприяння промисловому розвитку країн - членів ООН) бізнес-план має наступну структуру.

1. Мета проекту, його орієнтація і економічне оточення, юридичне забезпечення (податки, державна підтримка і т.п.).
2. Маркетингова інформація (можливості збуту, конкурентне середовище, перспективна програма продажів і номенклатура продукції, цінова політика).
3. Матеріальні витрати (потреби, ціни та умови постачання сировини, допоміжних матеріалів і енергоносіїв).
4. Місце розміщення з урахуванням технологічних, кліматичних, соціальних та інших факторів.
5. Проектно-конструкторська частина (вибір технології, специфікація обладнання і умови його поставки, обсяги будівництва тощо).
6. Організація підприємства та накладні витрати (управління, збут і розподіл продукції, умови оренди, графіки амортизації обладнання).
7. Кадри (потреба, забезпеченість, режим роботи, умови оплати, необхідність навчання).
8. Графік здійснення проекту (терміни будівництва, монтажу і пусконалагоджувальних робіт, період функціонування).
9. Оцінка ефективності інвестиційного проекту.

Бізнес-план інвестиційного проекту, що реалізується в рамках інвестиційної політики підприємства, включає наступні розділи.

1. Вступна частина (резюме).
2. Огляд стану галузі (виробництва), до якої належить підприємство.
3. Опис проекту (в оптимальному обсязі видається інформація про продукцію (послуги), показується новизна вирішення технологічних, технічних, рецептурних, споживчих та інших проблем).
4. Виробничий план реалізації проекту (економічний потенціал, технологічний потенціал, матеріально-технічне забезпечення, трудовий потенціал і правовий захист виробництва).
5. План маркетингу та збуту продукції підприємства (оцінка зовнішнього середовища, потенційних покупців і споживачів послуг, оцінка конкурентів і конкурентної боротьби, комплексне дослідження ринку, стратегія маркетингу).
6. Організаційний план реалізації проекту (управління проектом, фінансові ресурси, юридичні аспекти).
7. Фінансовий план реалізації проекту (план прибутку, рух грошових потоків, аналіз беззбитковості, фінансовий аналіз окремих видів продукції).
8. Оцінка економічної ефективності витрат, здійснених в ході реалізації проекту.

Поняття «бізнес-план» може трактуватися у вузькому або широкому сенсі, а його зміст буде залежати від призначення даного документа.

Наприклад, бізнес-планом може бути названий інвестиційний проект, спрямований на надання інформації щодо проекту потенційним інвесторам.

У деяких випадках підготовка бізнес-плану є проміжною стадією розробки проекту, а сам бізнес-план виступає основою для ведення переговорів між власником проекту та його потенційними учасниками. В останньому випадку в ньому може бути опущена або приведена тільки в самому загальному вигляді оцінка форм і умов фінансування.

В остаточному варіанті обгрунтовують матеріали можуть складатися з трьох документів різного ступеня деталізації:

1. бізнес-проспекту інвестиційного проекту, основне призначення якого - представлення гранично стислій аналітичної інформації, необхідної інвестору для прийняття рішення про доцільність подальшого розгляду даного проекту, а також для керівництва верхнього рівня підприємства з метою формування пакету проектів організації;
2. короткого бізнес-плану інвестиційного проекту, що дає досить детальну оцінку пропозицій, представлення структурованої інформації інвестору та відбір проектів для подальшого опрацювання;
3. повного бізнес-плану інвестиційного проекту, що надає необхідне для остаточного рішення комплексне, детально пророблений обгрунтування використання інвестицій і формування робочого плану дій з реалізації проекту.

Категория: Бизнес план | Просмотров: 3534 |